Predstavitev podjetja Energije narave d.o.o.

Energija narave - družba za upravljanje z obnovljivimi viri energije d.o.o. je bila ustanovljena z namenom prijave na razpis občine Gorenja vas – Poljane v katerem je občina iskala zasebnega partnerja za zamenjavo energenta v GC Todraž. (območje bivšega rudnika urana Žirovski vrh). Investicija v zamenjavo energenta, iz ekstra lahkega kurilnega olja, na lesne sekance je bila izvedena v letu 2010.

Razlog, da je družba pristopila k novemu projekt – izdelave lesnih peletov tiči predvsem v dejstvu, da so kapacitete na novo instalirane kotlovske opreme nezadostno izkoriščene.

Pri pripravi projektne dokumentacije je bilo obdelanih več variant. Odločitev za izbrani tehnološki postopek sušenja žagovine namenjene za proizvodnjo lesnih peletov, omogoča nadgradnjo v soproizvodnjo električne energije.

Prav tako je bila z namenom proizvodnje lesnih peletov opravljena raziskava potencialov lesne biomase v krogu 30 km. Poudariti velja, da je občina Gorenja vas – Poljane ena najbolj gozdnatih območji v Sloveniji saj je pogozdenost večja od 70%.ave

 

PROIZVODNJA IN TRŽENJE LESNE BIOMASE

PROIZVODNJA IN TRŽENJE LESNE BIOMASE

PRODUCTION AND SUPPLY OF WOOD BIOMASS

PRODUCTION AND SUPPLY OF WOOD BIOMASS

Save

Save

Save

Save