Vonj po lesu

Energija narave d.o.o. se ukvarja s proizvodnjo lesnih peletov. S proizvodnjo smo pričeli konec leta 2012. V sredini leta 2013 pa smo že dosegli nazivno kapaciteto proizvodnje instalirane strojne opreme. Od tu naprej pa je vse podrejeno samo kakovosti in izboljšavam v korist zadovoljnih strank.

vonj_po_lesu_slikaLesni peleti so energent, ki je po praktičnosti uporabe malodane ekvivalent kurilnemu olju. Še posebej velja to za kotlovsko opremo, ki je namenjena samo temu energentu. Gorilci na lesne pelete pa zahtevajo nekaj več vloženega dela za čiščenje, predvsem zato, ker je večina gorilcev montirana na peči, katere so namenjene za pridobivanje toplote s kurilnim oljem. Na količino vloženega dela pa močno vpliva kakovost energenta. V kolikor se postavimo na stran porabnika, nam velikokrat postrežejo z manj pomembnimi podatki, iz katerih se dela velika znanost. Stvar je mnogo bolj preprosta in sicer gre za količino energije/€ in količino pepela, katera nastane po izgorevanju (lastno vloženo delo za čiščenje in obraba kotlovske opreme).
Na kakovost lesnih peletov ima daleč največji vpliv surovina, iz katere se le-ti proizvajajo. Predvsem je treba poudariti, da v kakovostnih peletih ni, oziroma skorajda ni, vsebnosti lubja. Zaradi ozaveščanja potrošnika pa je treba poudariti, da tudi v primeru, da v žagovini ni lubja, peleti niso beli, kakor velikokrat velja zmotno prepričanje. Če nič drugega, pomislimo samo na oksidacijo lesa pri sušenju ali izpostavitvi soncu. Beli peleti so posledica dodatkov kemije, katero so pričeli dodajati zaradi preprečevanja plesnenja, ki bi nastajalo zaradi prevelikih odmerkov dodanega škroba v proizvodnem procesu peletiranja. Škrobi pa se uporabljajo za doseganje večje mehanske trdnosti peletov, kakor tudi za manjšo obrabo strojne opreme (olje se dela tudi iz koruze). Iz zgoraj navedenega se lahko velikokrat vprašamo, ali so lesni peleti res ekološko gorivo. Prav tako je treba opozoriti na testiranje peletov: proizvajalci in predvsem prodajalci prilagajo certifikate testiranj, ki so zastareli, zavajajoči in še bi lahko naštevali. Kot proizvajalci lesnih peletov pozdravljamo aktivnosti Gozdarskega inštituta Slovenije pri uvajanju standarda SQ4, saj upamo, da bodo s tem lahko preprečili veliko anomalij, ki se dogajajo na trgu z lesnimi peleti v Sloveniji.


Kakovostni lesni peleti morajo imeti vonj po lesu in le taki naj veljajo za ekološko gorivo.


V Energiji narave d.o.o. zagotavljamo kakovost naših peletov s skrbnim izborom vhodne surovine, v kateri skorajda ni vsebnosti lubja. Z mesečnim  testiranjem tako vhodne surovine kakor tudi lesnih peletov v pooblaščenih laboratorijih v Sloveniji se odločamo za pravilne mešanice surovin in primerno suhost surovine pred peletiranjem. V zadnjem polletju pa z veseljem ugotavljamo, da je konstantnost proizvoda na visoki ravni, še posebej, če upoštevamo dejstvo, da v naših peletih ni dodane nobene kemije, ki bi omogočala že prej omenjeno barvo, mehansko trdnost, kakor tudi boljše izgorevanje energenta …

Lesni peleti Energije narave ustrezajo zahtevam kakovostnega razreda A1 po standardu SIST EN ISO 17225-2-2014.