Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

NAZIV AKTIVNOSTI

 

Podjetje Energija narave d.o.o. je v letu 2017 investirala 98.000,00€ v posodobitev/avtomatizacijo pakirne linije in od tega pridobila iz naslova operacije »Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 sredstva v višini 38,677,94€.

 

POVZETEK

 

Podjetje Energija narave d.o.o. je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa št. M08.6 »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«. S pridobljeno finančno pomočjo se bo posodobila pakirna linija za proizvodnjo lesnih peletov, ki je bila do sedaj ročna.

 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI

 

Proizvodnja podjetja Energija narave d.o.o. je usmerjena  proizvodnjo lesnih peletov, kateri so v prvih 4 letih od začetka proizvodnje dosegli visoko kvalitetno raven. V podjetju želimo slediti cilju izdelave kvalitetnega proizvoda in organizirati proizvodnjo tako, da bomo lahko proizvode naredili še boljše. Prvi od korakov je posodobitev pakirne linije. Z avtomatizacijo pakirne linije smo v osnovi želeli razbremeniti zaposlene in jim zagotoviti čim boljše pogoje za delo, poleg tega pa izboljšati kakovost pakiranja in boj varno delo v proizvodnji.

 

 

 

CILJI

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu bodo v podjetju doseženi naslednji cilji:

  • Posodobitev pakirne linije
  • Izboljšana kvaliteta pakiranja in s tem manj možnosti poškodovanja proizvodov pri transportu
  • Zagotoviti čim boljše pogoje zaposlenim

 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 

  • Manjši izpad proizvodnje zaradi dotrajanosti pakirne linije
  • Zmanjšanje fizične obremenitve zaposlenih
  • Bolj varno delo v proizvodnji