CERTIFIKAT S4Q O KAKOVOSTI PELETOV

 

 

 

 

 

 

Peleti Enegije narave imajo pridobljen certifikat  o kakovosti peletov  S4Q.

 

Ob redni kontroli peleti konstantno dosegajo kakovostni razred 1 (kategorizacija S4Q), za katerega GOZDIS deloma uporablja shemo testiranja v skladu s SIST EN ISO 17225-2:2014 za kakovostni razred A1.

Certifikat S4Q smo pridobili za obe vrsti peletov in sicer:

– mešani peleti ( 80% smrekov les in 20% trdi les)

– smrekovi peleti ( 100% smrekov les)

Peleti so po pogodbi  z Gozdarskim inštitutom Slovenije 20/11-2015 redno kontrolirani.

Karakteristike peletov:

SMREKOVI PELETI  (100% smrekov les)

MEŠANI PELETI  ( 80% smrekov les, 20% trdi les)

Odločba!

 Odlocba_S4Q_Energija Narave